simon-fitall-8Q6HqaRRk_Q-unsplash

China, defense budget, militarization