andrew-svk-REwZEYzw19g-unsplash

yemen, uae, socotra