monika-grabkowska-vCyWfv3YjM0-unsplash

borsch, gastrodiplomacy, Ukraine, Russia