christelle-hayek-FLrXFVeBmUY-unsplash

syria, aleppo, reconstruction, rebuilding