saif-albadni-WU7SfPyvRd0-unsplash

Yemen, Houthis, celebration