Oleksandr Makhov with a drone near Izium in the village of Dovhenke in Spring 2022. Photo provided by Anastasiya Blyshchyk.