Oleksandr Makhov with a fellow soldier near Izium in the village of Dovhenke in Spring 2022. Photo provided by Anastasiya Blyshchyk.