Oleksandr Makhov near Izium in the village of Dovhenke in March 2022. Photo provided by Anastasiya Blyshchyk.