Anastasiya Blyshchyk FaceTiming with fiancé Oleksandr Makhov in the spring of 2022. Photo provided by Blyshchyk.